Skip to content

Земеделски кредит

Липсата на финансиране и забавата в изплащането на субсидите в много случаи възпрепятства агро бизнеса и поставя дребните земеделски производители в безисходица. Земеделският кредит Ви предлага бърза алтернатива за нормално функциониране на дейността Ви и реализирането на Вашата продукция. Вие можете да плучите средства за покупка на торове,семена,препарати , за разширяване на дейността Ви чрез закопуване на животи и нова техника.

Бърз кредит обезпечен с ипотека на земеделска земя с фиксирана лихва за цялия период от 3000 до 50 000 лв.

* Площа трябва да бъде не по малко от 10 декара, но не непременно в един и единствен парцел.

* Без такса Кандидатстване.

* Без такса оценка на имота.

* Без доказване на доходи.

* Без такса управление на кредита.

* Без такса предсрочно погасяване.

* Постоянен лихвен процент фиксиран 2 % Месечно.

* Срок на погасяване от 1 м до 120 месеца

* Срокът за одобрение и получаване на парите – 24 часа от момента на кндидатстването и представяне на нужните документи.

 

Близо една трета от т.нар. бързи заеми са необслужвани

girl-cash1Близо една трета от т.нар. бързи заеми са необслужвани, показват данните на БНБ към края на юни 2014 г. През второто тримесечие на годината те са се увеличили, но с малко. Нарастване има и в общия портфейл на дружествата за кредитиране. Броят на този тип компании към полугодието е 174 според данните на БНБ. Към момента те са на регистрационен режим в централната банка, като се очаква с ново законодателство за сектора да преминат на лицензионен режим с регулатор вече Комисията за финансов надзор.

Преди близо месец (от 23 юли) влязоха в сила и регулации на цената на бързите кредити. Първоначалният ефект от тях се оценява като усложняване на офертите за клиентите, по-рестриктивни изисквания и като цяло по-трудни заеми. Ефекти върху обемите на кредитиране, ако има такива по-чувствителни, ще покажат данните за третото тримесечие на годината, които ще бъдат публикувани през ноември 2014 г.

Просрочията

Към края на първото полугодие делът на необслужваните заеми в портфейла на компаниите за потребителско кредитиране е 30.6%. Те се увеличават и през второто тримесечие на годината, но вече с много малки стъпки. Темпът им на нарастване за периода е 1.8% (или с 11 млн. лв.) до 618.5 млн. лв. В края на миналата година отчетоха спад, но вероятно това е било резултат на продажба на по-големи пакети от кредити към колекторски фирми и отписването им.

Като цяло темпът на растеж на просрочията при бързите заеми беше двуцифрен при първоначалния шок от кризата през 2009 г., като впоследствие постепенно се успокои. Данните за първото тримесечие показаха свиване на необслужваните заеми, като то беше второ поредно тримесечие. Сега са публикувани ревизирани данни, според които има много нисък ръст (0.02%).
Така свиванията на този портфейл за изминалите пет години остават изключения – само четири (в средата и края на 2009 г., в края на 2011 г. и в края на 2013 г. – бел. ред.).

Ръст на общия портфейл

През изминалото тримесечие има увеличение на общия портфейл от вземания на бързите кредити. И тук ръстът е скромен – с 2.1% (41.5 млн. лв.) до 2.021 млрд. лв. За първото тримесечие имаше отчетен спад, но незначителен, като в последните три години тримесечните ръстове на кредитния портфейл на компаниите са повече като брой в сравнение с периодите, в които се отчита свиване.

Дали влезлите в сила от 23 юли законови промени, засягащи бързите заеми, ще имат ефект върху кредитирането в този сектор и какъв, ще се види в данните за третото тримесечие на тази година, но едва през ноември, когато ще бъдат публикувани. Най-съществената промяна е поставеният таван на общата цена на този тип кредити – годишния процент на разходите, в който обаче не влизат наказателните такси за забава и просрочие, с които има най-чести практики на злоупотреба от компании на пазара.

Засега първите ефекти са въвеждане на по-рестриктивни изисквания към клиентите – като изискване на поръчители, банкова гаранция, изискване за сключване на допълнителна застраховка с посочен от съответната компания застраховател, целта на която е в случай на неплащане да покрива загубите за кредитора. Въвеждат се и други допълнителни изисквания и плащания, някои от които допреди новите регулации бяха калкулирани в съществуващия годишен процент на разходите. Сега той е по-нисък, но извън него има други плащания, незабранени от закона. Активите на всички 174 компании за бързи кредити възлизат на 2.6 млрд. лв. към края на юни, нараствайки с близо 14 млн. лв.

Взето от http://www.capital.bg/

Aside

Бум на бързи кредити заради първия учебен ден

Бум на бързи кредити заради първия учебен ден. Според асоциацията на фирмите, даващи такива заеми, средният им размер е около 500 лева Причината за този бум е, че родителската треска за пазаруване на дрехи, пособия и помагала за учениците се засилва.
Атанаска е майка на три деца, две от които на 15 септември ще прекрачат училищния праг. За нея треска за пазаруване няма. Даже напротив. Според кредитните институции ученикът не само излиза скъпо, но и родителите теглят кредити, за да го подготвят. Атанаска е на друго мнение. Нейните деца ще й струват по 15 лева – пари за тетрадки и химикалки.
Практиката на фирмите за бързи кредити сочи друго. Има повече раздадени пари за 15 септември, като очакванията са те да се увеличат още. Според Атанаска причината за кредит „Ученик” е пословичното българско презапасяване. Признава обаче, че в училищата, в които се изискват униформи, разходите на родителите са по-големи.
В училището, в което децата на Атанаска учат, униформи няма. Жената няма да тегли и кредит. И не за друго, а защото по-важно е не колко струва тетрадката на детето й, а с какво съдържание ще напълни страниците й.

взето от http://novanews.bg/

Image

Бързи Онлайн Кредит до 1500 лв.

Бързи Онлайн Кредит до 1500 лв.

Супер Кредит
* Само Срещу лична карта.

* Одобрение до 15 минути.

* Отпускат се суми от 500, 700, 1000,1200 и 1500 лв за нови клиенти.

* Усвояване на сумата веднага.

* Вноските са месечни.

* Без промяна на вноските през целия период.

* Без такса кандидастване.

* Възможност за Online кандидастване.

* Без наказателна лихва за предсрочно погасяване

Image

Бързи Онлайн Кредити

Бързи Кредити Онлайн от 500 до 1200лв месечни вноски

Бързи Кредити
Супер Кредит

* Само Срещу лична карта.

* Одобрение до 15 минути.

* Отпускат се суми от 500, 700, 1000 и 1200 лв за нови клиенти.

* Усвояване на сумата веднага.

* Вноските са месечни.

* Без промяна на вноските през целия период.

* Без такса кандидастване.

* Възможност за Online кандидастване.

* Без наказателна лихва за предсрочно погасяване.

Кредити за Възрастни

* За да кандидаствате трябва да получавате пенсия за прослужено време.

* Кандидаства се с удостоверение за вида и размера на пенсията от НОИ.

* Без ограничение във възраста.

* Отпускат се суми от 500, 700, 1000 и 1200 лв за нови клиенти.

Национален телефон – 0877 9999 60

Бързи Кредити от 500 до 1000 лв.

Бързи кредити нуждаете се от допълнителни ПАРИ

1261000736_euro-biljetten-300x299

6_euro1

Earn-extra-money-300x225
Оказва се, че в наши дни обществото ни живее в доминиран от парите свят, като това малко или много се счита за нормално при нивото на развитие на човешката цивилизация. Все по-често имам нужда от допълнителни пари, като един от начините да се сдобием с тях са именно услугите, наречени бързи кредити.
Въпреки огромното разнообразие от предлагани кредити, както от банките, така и от независими финансови институции напоследък има един продукт, който бележи значителен ръст т.нар. бързи кредити, които по своята същност се оказва да са скоростни потребителски заеми, най-често използване за покриване на текущи разходи или за справяне с непредвидени такива. Повишения обем отпускани бързи кредити се дължи и на свитото предоставяне на заеми от банките, които се опитват да балансират по време на криза и повишават своите изисквания към кредитополучателите.
Сред основните причини, които ориентират хората към кандидатстване за бързи кредити са безработицата, която ги лишава от възможност да докажат своя доход или недобро кредитно досие, което често има значителна стойност при отпускане на пари на заем. И все пак сред най-силните качества на бързите кредити е, че те са наистина бързи. Само в рамките на час вие можете да кандидатствате, да бъдете одобрен и да получите финансирането по своя заем.
Истински бързите кредити в тяхната чиста форма (без доказване на доход и само срещу лична карта) се отпускат основно от небанкови компании, които са склонни да приемат повишения риск при отпускането на бърз кредит за сметка на по-високата лихва. Този тип кредитиране е обикновено в малки мащаби като сумите рядко надхвърлят 1000 лева, а периода на връщането им е до 1 година.
Благодарение на тромавата политика на банките, които в последствие създадоха дъщерни компании, които да се включат на този пазар (може би прекалено късно обаче) много кредитни институции с небанков характер отбелязаха значителни печалби и продължават да се утвърждават в сектора, като не просто трупат печалби, а също така предоставят една истински полезна социална услуга на обществото

Бързи кредити срещу лична карта от БързиКредити.бг

money

Кредитите стават все по-голяма част от нашия живот. Без значение дали става дума за ипотечни, бизнес или потребителски кредити. Все по-често се сблъскваме с едно относително ново понятие, наречено бързи кредити срещу лична карта в настоящата статия ще се опитаме да ви обясним малко от неговата специфика.

Бързите кредити срещу лична карта се отпускат за неголеми суми, рядко надвишаващи 500 или 1000 лева. Периода за погасяване на подобни кредити е също доста кратък като само в отделни случаи превишава рамките на една календарна година. Този тип финансиране има за цел да помогне на хората да покрият внезапно възникнали разходи или текущи сметки като битови такива или погасяването на вноски по други по-големи заеми.

На практика услугата бързи кредити срещу лична карта е много удобна от гледна точка на факта, че от кредитополучателите не се изисква една дузина документи, а това значително ускорява времето за отпускане на кредита. Сред най-важните документи, които не се изискват е този за доказване на доходи, като именно липсата на изискването му прави този тип кредитиране предпочитано от хора, които току що са загубили своята работа и се нуждаят от средства, за да платят текущите си задължения.

При бързите кредити срещу лична карта процедурата е изключително ускорена, като дава възможност на потребителите на подобни услуги да кандидатстват за 5 минути без предварителна подготовка и в рамките на час да получат одобрение и да им бъде отпуснато финансирането, от което се нуждаят. Все повече кредитни компании предлагат и възможност всичко това да става онлайн, като парите по кредита могат да се преведат в посочена от вас сметка.

Все пак при тези кредити има и няколко по-специфични момента. Един от тях е по-високата лихва по кредита, който сте изтеглили. В крайна сметка се оказва обаче, че разликата не е толкова голяма и болшинството от хората предпочитат именно този вид кредитиране вместо тромавите и бавни банкови потребителски кредити.

Заеми се теглят заради бавене на заплати

Икономическата криза и нарастващата междуфирмена задлъжнялост са причина работодателите да забавят изплащането на заплатите на служителите си. Само в началото на тази година 72 компании дължат 19 млн. лв. за заплати.
Забавянето на месечното възнаграждение е сред основните причини за теглене на бързи кредити, сочи информация на компания специализирана в отпускането на подобни кредити. Сумата, която теглят хората е около от 399- 1000 лв. Най-често подобни заеми се вземат, за да се покрият текущи разходи като сметки за ток, телефон, храна, медицински услуги и други.

Побликувано от http://fakti.bg/biznes

http://www.burzikrediti.bg/
http://burzikrediti.eu/
http://burzikrediti.org/
http://burzikrediti.info/