Skip to content

Заеми се теглят заради бавене на заплати

February 1, 2013

Икономическата криза и нарастващата междуфирмена задлъжнялост са причина работодателите да забавят изплащането на заплатите на служителите си. Само в началото на тази година 72 компании дължат 19 млн. лв. за заплати.
Забавянето на месечното възнаграждение е сред основните причини за теглене на бързи кредити, сочи информация на компания специализирана в отпускането на подобни кредити. Сумата, която теглят хората е около от 399- 1000 лв. Най-често подобни заеми се вземат, за да се покрият текущи разходи като сметки за ток, телефон, храна, медицински услуги и други.

Побликувано от http://fakti.bg/biznes

http://www.burzikrediti.bg/
http://burzikrediti.eu/
http://burzikrediti.org/
http://burzikrediti.info/

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: