Skip to content

Бързи кредити нуждаете се от допълнителни ПАРИ

February 20, 2013

1261000736_euro-biljetten-300x299

6_euro1

Earn-extra-money-300x225
Оказва се, че в наши дни обществото ни живее в доминиран от парите свят, като това малко или много се счита за нормално при нивото на развитие на човешката цивилизация. Все по-често имам нужда от допълнителни пари, като един от начините да се сдобием с тях са именно услугите, наречени бързи кредити.
Въпреки огромното разнообразие от предлагани кредити, както от банките, така и от независими финансови институции напоследък има един продукт, който бележи значителен ръст т.нар. бързи кредити, които по своята същност се оказва да са скоростни потребителски заеми, най-често използване за покриване на текущи разходи или за справяне с непредвидени такива. Повишения обем отпускани бързи кредити се дължи и на свитото предоставяне на заеми от банките, които се опитват да балансират по време на криза и повишават своите изисквания към кредитополучателите.
Сред основните причини, които ориентират хората към кандидатстване за бързи кредити са безработицата, която ги лишава от възможност да докажат своя доход или недобро кредитно досие, което често има значителна стойност при отпускане на пари на заем. И все пак сред най-силните качества на бързите кредити е, че те са наистина бързи. Само в рамките на час вие можете да кандидатствате, да бъдете одобрен и да получите финансирането по своя заем.
Истински бързите кредити в тяхната чиста форма (без доказване на доход и само срещу лична карта) се отпускат основно от небанкови компании, които са склонни да приемат повишения риск при отпускането на бърз кредит за сметка на по-високата лихва. Този тип кредитиране е обикновено в малки мащаби като сумите рядко надхвърлят 1000 лева, а периода на връщането им е до 1 година.
Благодарение на тромавата политика на банките, които в последствие създадоха дъщерни компании, които да се включат на този пазар (може би прекалено късно обаче) много кредитни институции с небанков характер отбелязаха значителни печалби и продължават да се утвърждават в сектора, като не просто трупат печалби, а също така предоставят една истински полезна социална услуга на обществото

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: