Skip to content

Бързи Кредити Онлайн от 500 до 1200лв месечни вноски

November 21, 2013

Бързи Кредити
Супер Кредит

* Само Срещу лична карта.

* Одобрение до 15 минути.

* Отпускат се суми от 500, 700, 1000 и 1200 лв за нови клиенти.

* Усвояване на сумата веднага.

* Вноските са месечни.

* Без промяна на вноските през целия период.

* Без такса кандидастване.

* Възможност за Online кандидастване.

* Без наказателна лихва за предсрочно погасяване.

Кредити за Възрастни

* За да кандидаствате трябва да получавате пенсия за прослужено време.

* Кандидаства се с удостоверение за вида и размера на пенсията от НОИ.

* Без ограничение във възраста.

* Отпускат се суми от 500, 700, 1000 и 1200 лв за нови клиенти.

Национален телефон – 0877 9999 60

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: