Skip to content

Близо една трета от т.нар. бързи заеми са необслужвани

September 3, 2014

girl-cash1Близо една трета от т.нар. бързи заеми са необслужвани, показват данните на БНБ към края на юни 2014 г. През второто тримесечие на годината те са се увеличили, но с малко. Нарастване има и в общия портфейл на дружествата за кредитиране. Броят на този тип компании към полугодието е 174 според данните на БНБ. Към момента те са на регистрационен режим в централната банка, като се очаква с ново законодателство за сектора да преминат на лицензионен режим с регулатор вече Комисията за финансов надзор.

Преди близо месец (от 23 юли) влязоха в сила и регулации на цената на бързите кредити. Първоначалният ефект от тях се оценява като усложняване на офертите за клиентите, по-рестриктивни изисквания и като цяло по-трудни заеми. Ефекти върху обемите на кредитиране, ако има такива по-чувствителни, ще покажат данните за третото тримесечие на годината, които ще бъдат публикувани през ноември 2014 г.

Просрочията

Към края на първото полугодие делът на необслужваните заеми в портфейла на компаниите за потребителско кредитиране е 30.6%. Те се увеличават и през второто тримесечие на годината, но вече с много малки стъпки. Темпът им на нарастване за периода е 1.8% (или с 11 млн. лв.) до 618.5 млн. лв. В края на миналата година отчетоха спад, но вероятно това е било резултат на продажба на по-големи пакети от кредити към колекторски фирми и отписването им.

Като цяло темпът на растеж на просрочията при бързите заеми беше двуцифрен при първоначалния шок от кризата през 2009 г., като впоследствие постепенно се успокои. Данните за първото тримесечие показаха свиване на необслужваните заеми, като то беше второ поредно тримесечие. Сега са публикувани ревизирани данни, според които има много нисък ръст (0.02%).
Така свиванията на този портфейл за изминалите пет години остават изключения – само четири (в средата и края на 2009 г., в края на 2011 г. и в края на 2013 г. – бел. ред.).

Ръст на общия портфейл

През изминалото тримесечие има увеличение на общия портфейл от вземания на бързите кредити. И тук ръстът е скромен – с 2.1% (41.5 млн. лв.) до 2.021 млрд. лв. За първото тримесечие имаше отчетен спад, но незначителен, като в последните три години тримесечните ръстове на кредитния портфейл на компаниите са повече като брой в сравнение с периодите, в които се отчита свиване.

Дали влезлите в сила от 23 юли законови промени, засягащи бързите заеми, ще имат ефект върху кредитирането в този сектор и какъв, ще се види в данните за третото тримесечие на тази година, но едва през ноември, когато ще бъдат публикувани. Най-съществената промяна е поставеният таван на общата цена на този тип кредити – годишния процент на разходите, в който обаче не влизат наказателните такси за забава и просрочие, с които има най-чести практики на злоупотреба от компании на пазара.

Засега първите ефекти са въвеждане на по-рестриктивни изисквания към клиентите – като изискване на поръчители, банкова гаранция, изискване за сключване на допълнителна застраховка с посочен от съответната компания застраховател, целта на която е в случай на неплащане да покрива загубите за кредитора. Въвеждат се и други допълнителни изисквания и плащания, някои от които допреди новите регулации бяха калкулирани в съществуващия годишен процент на разходите. Сега той е по-нисък, но извън него има други плащания, незабранени от закона. Активите на всички 174 компании за бързи кредити възлизат на 2.6 млрд. лв. към края на юни, нараствайки с близо 14 млн. лв.

Взето от http://www.capital.bg/

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: