Skip to content

Земеделски кредит

September 10, 2014

Липсата на финансиране и забавата в изплащането на субсидите в много случаи възпрепятства агро бизнеса и поставя дребните земеделски производители в безисходица. Земеделският кредит Ви предлага бърза алтернатива за нормално функциониране на дейността Ви и реализирането на Вашата продукция. Вие можете да плучите средства за покупка на торове,семена,препарати , за разширяване на дейността Ви чрез закопуване на животи и нова техника.

Бърз кредит обезпечен с ипотека на земеделска земя с фиксирана лихва за цялия период от 3000 до 50 000 лв.

* Площа трябва да бъде не по малко от 10 декара, но не непременно в един и единствен парцел.

* Без такса Кандидатстване.

* Без такса оценка на имота.

* Без доказване на доходи.

* Без такса управление на кредита.

* Без такса предсрочно погасяване.

* Постоянен лихвен процент фиксиран 2 % Месечно.

* Срок на погасяване от 1 м до 120 месеца

* Срокът за одобрение и получаване на парите – 24 часа от момента на кндидатстването и представяне на нужните документи.

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: